Архив "Съобщения"

Уведомяване за собственици на селскостопански животни на територията на Община град Добрич

Вторник, 23 Май 2023

На основание Заповед № ОКД-11-02-2/19.04.2016г. на Областен управител на Област Добрич, във връзка със Заповед №РД 11-580/14.04.2016г. на Изпълнителния Директор на БАБХ на 21.04.2016г. се проведе заседание на Общинска епизоотична…

ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ С ИЗТИЧАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА

Вторник, 23 Май 2023

В промишлеността се използват и съхраняват големи количества химически вещества, които при определени обстоятелства – производствени аварии или природни бедствия, могат да се превърнат в заплаха за здравето и живота…

Окончателен годишен списък за настаняване в общински жилища под наем на граждани с установени жилищни нужди за 2023г.

Вторник, 23 Май 2023

№ ЗАЯВЛЕНИЕ № ТИТУЛЯР В СЕМЕЙСТВАТА/ДОМАКИНСТВАТА, ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ БРОЙ ГРУПА НА УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НОРМА ЗА ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ 1 94С-00-1068/08.09.2022г. СНЕЖАНА ДЕЯНОВА КАРАКАШЕВА 5 първа гр., т. 4 четиристайно жилище…

ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР 2023

Сряда, 22 Март 2023

Заповед на Кмета 458/21.03.2023г., относно организиране на базар "Великден 2023" за търговска дейност с потребителски стоки и цветя на пл. Свобода и бул. 25-ти Септември - пешеходна зона. Базара се…

Община Добрич приканва да се заплатят сумите по наложени глоби с наказателни постановления

Сряда, 24 Февруари 2016

Уважаеми съграждани,            Във връзка с наложените административни наказания – „глоби”, по влезли в сила наказателни постановления, Община град Добрич, уведомява наказаните лица, че следва да  заплатят задълженията си по…

ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРОМИШЛЕНИ АВАРИИ С ИЗТИЧАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА

Сряда, 1 Декември 2021

В промишлеността се използват и съхраняват големи количества химически вещества, които при определени обстоятелства – производствени аварии или природни бедствия, могат да се превърнат в заплаха за здравето и живота…

ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР 2023

Сряда, 22 Март 2023

  Заповед на Кмета 458/21.03.2023г., относно организиране на базар "Великден 2023" за търговска дейност с потребителски стоки и цветя на пл. Свобода и бул. 25-ти Септември - пешеходна зона. Базара…

Базар \"ОСМИ МАРТ\"

Понеделник, 29 Юли 2013

Регламент за провеждане на базара Заповед 229/22.02.2012г. на Кмета на Община град Добрич

Базар \"ВЕЛИКДЕН\"

Понеделник, 29 Юли 2013

 З А П О В Е Д№ 323гр. Добрич, 13.03.2012 г. На основание чл. 44, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, Годишен график за провеждане на празнични мероприятия и…