Архив

Договор 19/25.02.2022 г., за сътрудничество с "Трансинс батери" ООД по повод организиране дейностите по разделно събиране, временно съхраняване и предаването за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреб

Договор 19/25.02.2022 г., за сътрудничество с "Трансинс батери" ООД по повод организиране дейностите по разделно събиране, временно съхраняване и предаването за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за…

Договор за почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич /2022 г/ (1)

Договор за почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич /2022 г/ (1) 1. Протоколи за месец януари 2022 г./1и 2/ 2. Протоколи…

Договор за почистване на улици,тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич - 2019 г.(183)

Договор за почистване на улици,тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич - 2019 г.(183) 1.Протоколза предаване и приемане изпълнението на дейностите, съгласно сключениядоговор 1.1.Протокол за…

Договор за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич - 2019 г.(104) и Карта на районите

Договор за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич - 2019 г.(104) и Карта на районите 1.Протокол за предаване и приемане изпълнението на дейностите,…

Договор за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич - 2021г.(181), анекс

Договор за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич - 2021г.(181), анекс 1. Протокол за месец октомври 2021 г. 2. Протокол за месец ноември…

Договор за зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване на територията на Община град Добрич – 2021 г.

Договор за зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване на територията на Община град Добрич – 2021 г.

Договор между Община гр. Добрич и „Евротекс“ ЕООД за организиране дейността по разделно събиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали на територията на общината.

Договор между Община гр. Добрич и „Евротекс“ ЕООД за организиране дейността по разделно събиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали на територията на общината.

Договор с "Българска рециклираща компания" АД за организиране на дейности по събиране, съхраняване, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци МПС на територията на

Договор с "Българска рециклираща компания" АД за организиране на дейности по събиране, съхраняване, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци МПС…