Архив

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич

Публичното обсъждане се обявява за срок от 13 до 27 януари 2016 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected]   ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  …

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Програмата за опазване на околната среда на Община град Добрич

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Програмата за опазване на околната среда на Община град Добрич Очакваме Вашите мнения и предложения до 08 февруари 2016 г. на адрес: [email protected]   Настоящата…

Община Добрич открива процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка на общ устройствен план

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ   УВЕДОМЯВАМЕ всички заинтересувани физически и юридически лица, че на…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ Публичното обсъждане се обявява за срок от 8. 04. 2016 до 25. 04. 2016 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Публичното обсъждане се обявява за срок от 8. 04. 2016 до 25. 04. 2016 г.  включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].    ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ  …

Община Добрич обявява публично обсъждане на Правилника за организацията и реда за ползване на Общинските пазари

Публичното обсъждане се обявява от 11 април до 25 април 2016 г. Вашите мнения и предложения можете да изпращате на адрес: [email protected]   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Йордан Йорданов Кмет на…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Стратегия за развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г.

Предлагаме на Вашето внимание проект на Стратегия за развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г.  Своите мнения и предложения можете да внесете в Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община град…

Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музей Добрич

Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музй - Добрич Мотиви: Неговото приемане се налага основно от измененията на Закона за културното наследство на Република България /ЗКН/, извършени в…

Община Добрич обявява публично обсъждане на проект за изменение на Приложения А и Б от Правилник за дейността на Общинско предприятие "Обреден дом""

Община град Добрич, на основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на проект за изменение на Приложения А и Б от Правилник за дейността…

Община Добрич обявява публично обсъждане на проект за изменение на Приложения А и Б от Правилник за дейността на Общинско предприятие "Спортни имоти"

Община град Добрич, на основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на проект за изменение на Приложения А и Б от Правилник за дейността…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг от 12 юли до 25 юли 2016 г.

Публичното обсъждане се обявява за срок от 12. 07. 2016 г. до 25. 07. 2016 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес:[email protected].    ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ   ДОКЛАДНА…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци от 12 юли до 25 юли 2016 г.

Община град Добрич обявява публично обсъждане на Наредбата за определянето размера на местните данъци. Публичното обсъждане се обявява за срок от 12.07 до 25. 07. 2016 г. включително.  Очакваме Вашите…

Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за търговска дейност на територията на Община Добрич

Община град Добрич обявява публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за търговска дейност на територията на Община град Добрич в срок от 29.08.2016 г.…

Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци обявява Община град Добрич. Мнения и предложение се приемат в срок от…