Архив

Община Добрич обявява публично обсъждане на решение за освобождаване от заплащане на Такса за битови отпадъци за 2015г., на лицата, чиито жилищни имоти са пострадали от природното бедствие на 19 и 20 Юни 2014г.

Публичното обсъждане се обявява за сроковете от 2 до 16 септември 2014 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].    ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  …

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците

Община град Добрич, на основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич и актуализиране на състава й

Публичното обсъждане се обявява за срок от 13 до 27 октомври 2014 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения до 27 октомври 2014 г. на адрес: [email protected].       До Общински…

Публичното обсъждане на Наредбата за насърчаване на инвестиции с общинско значение и издаване на сертификат за инвестиция клас B се удължава до 4 декмеври

Срокът за провеждане на публичното обсъждане се удължава до 4 декември 2014 г. Очакваме Вашите аргументирани мнения и предложения на адрес: [email protected].   До Общински съвет град  ДобриЧ    …

Община Добрич обявява публично обсъждане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Публичното обсъждане се обявява за срок от 29 януари до 15 февруари 2015 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на [email protected].     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  …

Община Добрич обявява публично обсъждане на изменение и допълнение на Наредбата за соигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

Община град Добрич, на основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред,…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

Община град Добрич, на основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред,…

Община Добрич обявява публично обсъждане на обемно - пространствено решение за изготвени инвестиционни проекти

В раздел "Проекти", "Информация за проекти", "Проект "Бъдеще за Добрич" е поместена информация (като прикачени файлове) за изготвяне на инвестиционни проекти, финансирани по схема "В подкрепа на следващия програмен период"…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

Община град Добрич, на основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред,…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на проект на Програма за управление на отпадъците

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община град Добрич Очакваме Вашите мнения и предложения до 18.09.2015 г. на адрес [email protected]  …

Община Добрич обявява публично обсъждане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Публичното обсъждане се обявява за срок от 9. 11. 2015 г. до 23. 11. 2015 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес [email protected].     М О Т И В…