Архив

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците

Публичното обсъждане се обявява за срок от 22. 04. 2014 г. до 12. 05. 2014 включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected]     Наредба за поддържане и опазване…

Община град Добрич обявява публично обсъждане на Програма за управление на отпадъците 2021 - 2028

Документът е публикуван на 21.03.2023 г. На основание чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Общинска програма за управление на отпадъците 2021 -…

Община Добрич очаква Вашите предложения и становища за Правилника за присъждане на Годишните награди в областта на културата и науката

Община град Добрич предлага на вниманието на своите граждани проекта на Правилник за присъждане на Годишни награди „Добрич” в областта на културата и науката, който определя реда, условията и процедурата…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти собственост на Община град Добрич, предоставени за управление на ОП "Спортни имоти"

Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал.4. от Закона за нормативните актове, Община град Добрич обявява обществено обсъждане на предложение за приемане на НАРЕДБА за реда и условията…

Община Добрич обявява публично обсъждане на допълнение в Правилника за дейността на Общинско предприятие “Център за защита на природата и животните“

Публичното обсъждане се обявява за срок от 3 до 16 юни 2014 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения и мнения на адрес: [email protected] ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ    …

Община Добрич обявява публично обсъждане на решение за освобождаване от заплащане на Такса за битови отпадъци за 2015г., на лицата, чиито жилищни имоти са пострадали от природното бедствие на 19 и 20 Юни 2014г.

Публичното обсъждане се обявява за сроковете от 2 до 16 септември 2014 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].    ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  …

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците

Община град Добрич, на основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет град Добрич и актуализиране на състава й

Публичното обсъждане се обявява за срок от 13 до 27 октомври 2014 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения до 27 октомври 2014 г. на адрес: [email protected].       До Общински…

Публичното обсъждане на Наредбата за насърчаване на инвестиции с общинско значение и издаване на сертификат за инвестиция клас B се удължава до 4 декмеври

Срокът за провеждане на публичното обсъждане се удължава до 4 декември 2014 г. Очакваме Вашите аргументирани мнения и предложения на адрес: [email protected].   До Общински съвет град  ДобриЧ    …

Община Добрич обявява публично обсъждане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Публичното обсъждане се обявява за срок от 29 януари до 15 февруари 2015 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на [email protected].     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  …

Община Добрич обявява публично обсъждане на изменение и допълнение на Наредбата за соигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

Община град Добрич, на основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред,…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

Община град Добрич, на основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред,…

Община Добрич обявява публично обсъждане на обемно - пространствено решение за изготвени инвестиционни проекти

В раздел "Проекти", "Информация за проекти", "Проект "Бъдеще за Добрич" е поместена информация (като прикачени файлове) за изготвяне на инвестиционни проекти, финансирани по схема "В подкрепа на следващия програмен период"…