Архив

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Прилож

Документът е публикуван на 23.02.2022 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение…

Община гр. Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

  Община гр. Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община…

Общински съвет Добрич открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Добрич за мандат 2023 – 2026

Документът е публикуван на 12.05.2022 г.   Общински съвет град Добрич, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. 3, т. 1, от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал.…

Община град Добрич обявява за обществено обсъждане Проект на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия град Добрич

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) представяме на обществено обсъждане Проект на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия град Добрич. Съгласно решение на…

Община град Добрич обявява за обществено обсъждане Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Паркинги и пазари“ в раздел длъжностно наименование към звено „Контрол синя зона“, Приложение Б „Числен състав“

Във връзка с  чл. 26 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Паркинги и пазари“ в…

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“

Документът е публикуван на 27.05.2022 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за гробищни паркове и погребално обредната дейност на територията на Община град Добрич

Документът е публикуван на 28.10.2022 г. Във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за гробищните паркове и погребално обредната…