Архив

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Добрич и изменение и допълнение на Наредба за

Публичното объдаждане се обявява за срок от 2 декември до 16 декември 2013 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].   ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ   ДОКЛАДНА…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ в раздел „Структура на предприятието“

Документът е публикуван на 20.12.2022 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и…

Община Добрич обявява публично обсъждане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник

Публичното обсъждане се обявява за срок от 27 ноември до 13 декември 2013 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].    МОТИВИ Относно: изменение и допълнение на Правилника…

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община град Добрич

Обществено обсъждане на Правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община град Добрич   Документът е публикуван на 21.12.2022 г.   На основание чл. 66,…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за гробищни паркове и погребално обредната дейност на територията на Община град Добрич

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за гробищни паркове и погребално обредната дейност на територията на Община град Добрич Документът е публикуван на 16.01.2023 г. Във връзка с…

Община Добрич продължава публичното обсъждане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета

Публичното обсъждане продължава до 19 януари 2014 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].                                                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОБРИЧ   ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА…

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Статут на Общински младежки център „Захари Стоянов” – град Добрич

Документът е публикуван на 25.01.2023 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Статут на Общински младежки…

Община град ДобричОбщина Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“

Документът е публикуван на 17.02.2023 г. Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение…

Община Добрич обявява публично обсъждане на организиране на движението в обхвата на кръстовището на ул. „Отец Паисий“ с ул. „Батак“ и ул. „Димитър Петков“

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ - 15. 01. 2014 г.                 В контекста на развитието на европейските политики в областта на безопасността на движението и обявеното от ООН „Десетилетие за активни действия…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "ЦЗПЖ"

Документът е публикуван на 22.02.2023 г. На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани…

Община Добрич обявява публично обсъждане на изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Публичното обсъждане се обявява за срок от 2. 04. 2014 г. до 28. 04. 2014 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес [email protected].                                                                                                                                                                                             ДО                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                          …

Община Добрич обявява публично обсъждане на промени в статута на наградите за принос в духовната култура

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТАТУТА НА НАГРАДИТЕ ЗА ПРИНОС В ДУХОВНАТА КУЛТУРА НА ДОБРИЧ Общественият съвет по култура към Община град Добрич разработва проект за промяна на Правилника за…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Програма за опазване на околната среда 2021 - 2027 гг

Документът е публикуван на 21.03.2023 г. На основание чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Общинска програма за опазване на околната среда на…