Архив

Община Добрич продължава публичното обсъждане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета

Публичното обсъждане продължава до 19 януари 2014 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].                                                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОБРИЧ   ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА…

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Статут на Общински младежки център „Захари Стоянов” – град Добрич

Документът е публикуван на 25.01.2023 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Статут на Общински младежки…

Община град ДобричОбщина Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“

Документът е публикуван на 17.02.2023 г. Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение…

Община Добрич обявява публично обсъждане на организиране на движението в обхвата на кръстовището на ул. „Отец Паисий“ с ул. „Батак“ и ул. „Димитър Петков“

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ - 15. 01. 2014 г.                 В контекста на развитието на европейските политики в областта на безопасността на движението и обявеното от ООН „Десетилетие за активни действия…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "ЦЗПЖ"

Документът е публикуван на 22.02.2023 г. На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани…

Община Добрич обявява публично обсъждане на изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Публичното обсъждане се обявява за срок от 2. 04. 2014 г. до 28. 04. 2014 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес [email protected].                                                                                                                                                                                             ДО                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                          …

Община Добрич обявява публично обсъждане на промени в статута на наградите за принос в духовната култура

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТАТУТА НА НАГРАДИТЕ ЗА ПРИНОС В ДУХОВНАТА КУЛТУРА НА ДОБРИЧ Общественият съвет по култура към Община град Добрич разработва проект за промяна на Правилника за…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Програма за опазване на околната среда 2021 - 2027 гг

Документът е публикуван на 21.03.2023 г. На основание чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Общинска програма за опазване на околната среда на…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците

Публичното обсъждане се обявява за срок от 22. 04. 2014 г. до 12. 05. 2014 включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected]     Наредба за поддържане и опазване…

Община град Добрич обявява публично обсъждане на Програма за управление на отпадъците 2021 - 2028

Документът е публикуван на 21.03.2023 г. На основание чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Общинска програма за управление на отпадъците 2021 -…

Община Добрич очаква Вашите предложения и становища за Правилника за присъждане на Годишните награди в областта на културата и науката

Община град Добрич предлага на вниманието на своите граждани проекта на Правилник за присъждане на Годишни награди „Добрич” в областта на културата и науката, който определя реда, условията и процедурата…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти собственост на Община град Добрич, предоставени за управление на ОП "Спортни имоти"

Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал.4. от Закона за нормативните актове, Община град Добрич обявява обществено обсъждане на предложение за приемане на НАРЕДБА за реда и условията…

Община Добрич обявява публично обсъждане на допълнение в Правилника за дейността на Общинско предприятие “Център за защита на природата и животните“

Публичното обсъждане се обявява за срок от 3 до 16 юни 2014 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения и мнения на адрес: [email protected] ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ    …