Архив

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град До

Документът е публикуван на 28.02.2020 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

Документът е публикуван на 28.02.2020 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Проект за изменение и…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменения и допълнения на Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържане и опазване на общинската собственост и околна среда

  Документът е публикуван на 28.02.2020 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

Документът е публикуван на 13.04.2020 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Документът е публикуван на 29.05.2020 г. Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията за финансово подпомагане на спортните клубове за високи спортни постижения

Документът е публикуван на 25.06.2020 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

Документът е публикуван на 06.10.2020 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и…

Обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "Устойчиви дейности и проекти"

Документът е публикуван на 6.11.2020 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на План - сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г.

Документът е публикуван на 13.11.2020 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на План-сметка за разходите по…

Покана за публично обсъждане на актуализацията на бюджета на Община град Добрич за 2020 г.

На основание чл.84, ал.6 и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на предложение за…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Документът е публикуван на 17.11.2020 г. Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение…

Покана за публично обсъждане на актуализация на бюджета и актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2020 г.

На основание чл.84, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане…

Покана за публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

Публикувано на 23.12 2020 г. На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град Добрич

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредбата за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в…

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и…