Архив

Община град Добрич обявява обществено обсъждане за Отмяна на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич и приемане на Нов Правилник

Документът е публикуван на 22. 01. 2019 г. Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане за Отмяна на Правилник…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес

  Документът е публикуван на 20.02.2019 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за реда и условията за работа и устройство на Общински фонд "Стимулиране на родители с висше образование"

Документът е публикуван на 21.02.2019 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за реда и условията…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Документът е публикуван на 25. 02. 2019 г.   Във връзка с чл. 26, ал.3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

  Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Отмяна на правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич и приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник

Документът е публикуван на 22.03.2019г. Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане за Отмяна на Правилник за организацията и…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управлението на отпадъците на територията на Община град Добрич

    Документът е публикуван на 3. 04. 2019 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на…

Община Добрич обявява обществено обсъждане на предложение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

Документът е публикуван на 8.04.2019 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на предложение на Наредба за…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и реда за ползване на общинските пазари на територията на Община град Добрич. Предложения на граждани…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

Документът е публикуван на 15. 11. 2019 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено на Наредба за изменение…

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Документът е публикуван на 15.11.2019 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 година

Документът е публикуван на 15.11.2019 г. Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На основание  чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

ДО Документът е публикуван на 27.12.2019 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд "Насърчаване на раждаемостта в Община град Добрич"

На основание  чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

Документът е публикуван на 23.01.2020 г.    Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич

Публикувано на 24.01.2020 г. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Йордан Йорданов – кмет на Община град Добрич ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията за финансово подпомагане на спортните клубове за високи спортни постижения на Община град Добрич

Публикувано на 24.01.2020 г. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията за финансово подпомагане на…