Архив

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд "Здраве"

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ за…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността…

Община град Добрич обявява публично обсъждане на Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 23.03.2018 г. до 23.04.2018 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Предложение за…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Проект на Правилник за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми с постоянен и/или настоящ адрес

Документът е публикуван на 23.04.2018 г. Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 23.04.2018 г. до 25.05.2018 г., Община град Добрич приема предложения…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Документът е публикуван на 23.04.2018 г. Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 23.04.2018 г. до 23.05.2018 г., Община град Добрич приема предложения…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич

Документът е публикуван на 24.04.2018 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 24.04.2018 г. до 28.05.2018 г., Община град Добрич…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците

Документът е публикуван на 27.04.2018 г. Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 27.04.2018 г. до 28.05.2018 г., Община град Добрич приема…

Общински съвет Добрич открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Добрич за мандат 2019 – 2023

Документът е публикуван на 30.05.2018 г.   Общински съвет град Добрич, на основание чл.68, ал.1 и ал.3, т.1, от Закона за съдебната власт, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното…

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Документът е публикуван на 29.06.2018 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 29.06.2018 г. до 30.07.2018 г., Община град Добрич…

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд - Добрич

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД – ДОБРИЧ Общински съвет град Добрич, на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, публикува списък…

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“

Документът е публикуван на 17.10.2018 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и…

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОБП „ Устойчиви дейности и проекти“

Документът е публикуван на 16.11.2018 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и…

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „ЦЗПЖ“

  Документът е публикуван на 16.11.2018 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение…

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински пазари"

Документът е публикуван на 16.11.2018 г. Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Приемане на Правилник за изменение…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци

Документът е публикуван на 21.12. 2018 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Приемане на Наредба…