Архив

Община Добрич обявява публично обсъждане на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд

Публичното обсъждане се обявява за срок от 2 до 16 декември 2013 г. включително. Очаквама Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].    ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА…

Община Добрич обявява публично обсъждане на изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци

Публичното обсъждане се обявява за срок от 2 декември до 16 декември 2013 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected]   ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ   ДОКЛАДНА…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Добрич и изменение и допълнение на Наредба за

Публичното объдаждане се обявява за срок от 2 декември до 16 декември 2013 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].   ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ   ДОКЛАДНА…

Община Добрич обявява публично обсъждане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник

Публичното обсъждане се обявява за срок от 27 ноември до 13 декември 2013 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].    МОТИВИ Относно: изменение и допълнение на Правилника…

Община Добрич продължава публичното обсъждане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета

Публичното обсъждане продължава до 19 януари 2014 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].                                                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОБРИЧ   ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА…

Община Добрич обявява публично обсъждане на организиране на движението в обхвата на кръстовището на ул. „Отец Паисий“ с ул. „Батак“ и ул. „Димитър Петков“

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ - 15. 01. 2014 г.                 В контекста на развитието на европейските политики в областта на безопасността на движението и обявеното от ООН „Десетилетие за активни действия…

Община Добрич обявява публично обсъждане на изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Публичното обсъждане се обявява за срок от 2. 04. 2014 г. до 28. 04. 2014 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес [email protected].                                                                                                                                                                                             ДО                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ                          …

Община Добрич обявява публично обсъждане на промени в статута на наградите за принос в духовната култура

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СТАТУТА НА НАГРАДИТЕ ЗА ПРИНОС В ДУХОВНАТА КУЛТУРА НА ДОБРИЧ Общественият съвет по култура към Община град Добрич разработва проект за промяна на Правилника за…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците

Публичното обсъждане се обявява за срок от 22. 04. 2014 г. до 12. 05. 2014 включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected]     Наредба за поддържане и опазване…

Община Добрич очаква Вашите предложения и становища за Правилника за присъждане на Годишните награди в областта на културата и науката

Община град Добрич предлага на вниманието на своите граждани проекта на Правилник за присъждане на Годишни награди „Добрич” в областта на културата и науката, който определя реда, условията и процедурата…

Община Добрич обявява публично обсъждане на допълнение в Правилника за дейността на Общинско предприятие “Център за защита на природата и животните“

Публичното обсъждане се обявява за срок от 3 до 16 юни 2014 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения и мнения на адрес: [email protected] ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ    …