Анкета - Интернет страница

A A A

Моля, дайте своето мнение за интернет страницата на Община град Добрич


  1. Каква е Вашата оценка

    • * за съдържанието на поместената информация
    • * за функционалността на страницата
    • * за дизайна и
  2. Какви са Вашите конкретни препоръки относно съдържанието на страницата като цяло?


За контакти: [email protected]