Анкета - Административно обслужване

A A A

  1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за услуги и информация в Община град Добрич?

  2. С какъв проблем и на кое работно място дойдохте за съдействие?

  3. Какво е Вашето мнение за работата на общинските служители, обслужващи посетените от Вас работни места?

  4. Служителите са вежливи и приветливи:

  5. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно:

  6. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват:

  7. Вашите препоръки за подобряване обслужването в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич?


За контакти: [email protected]