Анализи на регистрираните жалби, сигнали и предложения в Община град Добрич

Анализ на регистрираните жалби, сигнали и предложения за периода 01.07.2023 - 31.12.2023

Анализ на регистрираните жалби, сигнали и предложения за периода 01.01.2023 - 30.06.2023

Анализ на регистрираните жалби, сигнали и предложения за периода 01.07.2022 - 31.12.2022 

Анализ на регистрираните жалби, сигнали и предложения за периода 01.01.2022 - 30.06.2022

Анализ на регистрираните жалби, сигнали и предложения за периода 01.07.2021 - 31.12.2021 

Анализ на регистрираните жалби, сигнали и предложения за периода 01.01.2021 - 30.06.2021

Анализ на регистрираните жалби, сигнали и предложения за периода 01.07.2020 - 31.12.2020 

Анализ на регистрираните жалби, сигнали и предложения за периода 01.01.2020 - 30.06.2020

Анализ на регистрираните жалби, сигнали и предложения за периода 01.07.2019 - 31.12.2019 

Анализ на регистрираните жалби, сигнали и предложения за периода 01.01.2019 - 30.06.2019

Анализ на регистрираните жалби, сигнали и предложения за периода 01.07.2018 - 31.12.2018

Анализ на регистрираните жалби, сигнали и предложения за периода 01.01.2018 - 30.06.2018

Анализ на регистрираните жалби, сигнали и предложения за периода 01.07.2017 - 31.12.2017

Анализ на регистрираните жалби, сигнали и предложения за периода 01.01.2017 - 30.06.2017

Анализ на регистрираните жалби, сигнали и предложения за периода 01.07.2016 - 31.12.2016

Анализ на регистрираните жалби, сигнали и предложения за периода 01.01.2016 - 30.06.2016

 

последна актуализация 01.02.2024г.