Покана за публично обсъждане на проект за Бюджет 2023 г. и проект на Програма за капиталовите разходи за 2023 г.

A A A

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.30 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич, Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на проекта на Бюджет и на проекта на Програма за капиталовите разходи за 2023 г.

Предстои приемането на бюджета на Община град Добрич за 2023 година. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината. Затова те трябва да се вземат с активното участие на всички граждани.

Обсъждането ще се проведе на 28 август 2023 г. /понеделник/ от 16.00 часа в сградата на Община град Добрич в Голямата заседателна зала – етаж 2.

Община град Добрич очаква становища и предложения за проекта на Бюджет 2023 г. и на проекта на Програмата за капиталови разходи в деловодството на Община град Добрич, на електронен адрес [email protected] , както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, в срок до 17 часа на 28.08.2023 г.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Файлове:

Последна промяна: 16:56:30, 10 Ноември 2023
Свали в pdf