Покана за обществено обсъждане на Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложението за Национална карта на социалните услуги

A A A

В изпълнение на Методически насоки за подпомагане процедурата по организиране на обсъждане на общинско и областно ниво на Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложението за Национална карта на социалните услуги, изпратени до общините от Агенция за социално подпомагане и съобразно сроковете в приложения времеви график, Община град Добрич публикува за обществено обсъждане на интернет страницата си Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложението за Национална карта на социалните услуги.

Срокът за мнения, становища и предложения от заинтересованите лица, които могат да се бъдат депозирани в Центъра за услуги и информация, гише „Деловодство“ при Община град Добрич, на адрес – град Добрич, ул. “България” №12 или на електронен адрес [email protected] е 30 дни от датата на публикуване.

Файлове:

Последна промяна: 16:53:57, 10 Ноември 2023
Свали в pdf