Община град Добрич обявява публично обсъждане на проект за промени в Транспортната схема на града

A A A

Община град Добрич обявява публично обсъждане на проект за промени в Транспортната схема на града.
На основание чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК, във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и чл.73 от АПК заинтересованите лица могат да подават писмени предложения и възражения в Община град Добрич с адрес: 9300 Добрич ул. „България“ №12 и на електрона поща [email protected] в срок от 8.09.2023 г. до 18.09.2023 г. включително.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Росица Йорданова

Зам. кмет “Икономическо развитие и европейски фондове”

 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на промени в общинска транспортна схема на град Добрич

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С Решение № 46-12/28.03.2023 г. на Общински съвет град Добрич е утвърдена нова общинска транспортна схема, която влезе в сила от 01.05.2023 г.

В следствие на практическото изпълнение на възложените маршрутни разписания, в Община град Добрич постъпиха множество сигнали от граждани за подобряване на транспортното обслужване. Това наложи да бъдат предприети действия за промени в общинската транспортната схема.

Със Заповед на Кмета на Община град Добрич № 769/19.05.2023 г. беше сформирана комисия със задача – да разгледа и обсъди всички предложения и сигнали от граждани постъпили в Община град Добрич и да предложи конкретни действия и промени в маршрутните разписания на общинската транспортна схема.

След извършена предварителна обработка и подготовка, членовете на комисията проведоха три заседания както следва – на 08/06/2023 г. – от 10 до 17 часа; на 09/06/2023 г. от 14 до 17 часа и на 12/06/2023 г. от 10 до 14 часа. На 09/06/2023 г. от 10 до 12 часа бе извършен обход с автобус на „Градски транспорт Добрич” ЕООД по определени улици, маршрути и спирки от общинската транспортна схема, с цел да се установят на място конкретни проблеми, както и възможни решения на тях. Отделно от това, на 08/06/2023 г. и на 09/06/2023 г. – между 17 и 20 ч. беше извършено наблюдение по маршрутите на линии – 1,2,4,5,8,9,10 и 11 чрез пътуване по техните маршрути в обслужващите ги автобуси. По време на заседанията бяха разгледани всички постъпили сигнали от граждани. На 13.06.2023 г. комисията предостави Доклад на Кмета на Община град Добрич с конкретни предложения за промени в маршрутните разписания на общинската транспортна схема, които беше одобрен.

Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Кметът на Община град Добрич издаде Заповед № 1056/07.07.2023 г., с която определи Комисия със задача да проведе заседание, на което да разгледа и обсъди предложенията за промени в маршрутните разписания и да ги внесе за утвърждаване в Общински съвет.

На 10.07.2023 г. комисията проведе първо заседание като направени предложения за промени в автобусни линии №№ 4А, 10 и 10А, като същите бяха утвърдени от общински съвет на сесията през месец Юли.

 

На 04.09.2023 г. комисията проведе второ заседание обективирано с Протокол (Приложение №3), като се запозна с направени предложения за промени в общинската транспортна схема както следва:

 • Линия № 1 ж.к Строител – АПК

- да се осъществява кръгово движение в жк Строител по часовниковата стрелка а именно: от АПК към жк Строител – по ул. Каменица, надясно по ул. Ружа, наляво по ул. Боряна, надясно покрай бл. 60, надясно по ул. Оп. Димитър Ковачев, наляво по ул. Каменица и по маршрута си към АПК.

- разкриване на спирка „26 ЦДГ „Звънче“ в района на кръстовището на ул. Каменица с ул. Оп. Димитър Ковачев в посока Строител – на тротоара при оградата на 26 ЦДГ „Звънче“ (20 метра след кръстовището).

- разкриване спирка „Бл. 12 ул. Христо Ботев“– след изхода от паркинга на супермаркет „Томи“ (30 метра източно след кръстовището на ул. Теменуга и ул. Христо Ботев) в посока АПК;

 • Линия № 2 ж.к Балик – Старт
 • разкриване на автобусна спирка СУ „Климент Охридски“ по бул. „Русия“ в посока ж.к Балик;
 • спирка Кауфланд се измества от кръстовището на бул. „Русия“ до пешеходната пътека при ул. „Тунджа“;
 • реализиране на маршрутна промяна посока Старт: – след Исторически музей маршрутът продължава по бул. „3ти март“ до ул. „Панайот Хитов“, и се разкрият следните спирки: „Летен театър“, „Любен Каравелов“. Отпадат спирки „Старият орех“, СУ „П.Р. Славейков“ и „Била“.
 • реализиране на маршрутна промяна посока жк „Балик“: – от бул. Добричка епопея, маршрутът продължава по бул. „3ти март“ до бул. „25-септеври“. Разкриват се спирки: бул. „3-ти март“, „Любен Каравелов“, и „Летен театър“ . Отпадат спирки „МБАЛ“, „Кодиак“ , СУ „П.Р. Славейков“ и „Старият орех“.

 

 • Линия № 3 кв. Изгрев – АПК

- разкриване на спирка „Нова поща“ на ул. Христо Ботев в посока АПК – на съществуващата спирка „Нова поща“ срещу ОУ „Панайот Волов“;

- реализиране на маршрутна промяна посока АПК: – от бул. „25-ти септември“, наляво по ул. Отец Паисий, надясно по бул. Добруджа и продължава по маршрута си, като се разкрият нови спирки: ОУ „Никола Вапцаров“ – на 20 метра преди кръстовището на ул. Отец Паисий с ул. Св. Иван Рилски, сп. „Тракийски“.

- реализиране на маршрутна промяна посока жк „Изгрев“: – от бул. „Добруджа“, направо по бул. „Добруджа“, наляво по ул. Отец Паисий, надясно по бул. 25-ти септември и по маршрута си, като се разкрият следните спирки: Сп. „Тракийски“ – на съществуващата спирка; ОУ „Никола Вапцаров“ – на съществуващият тротоар на ул. Отец Паисий след кръстовището с ул. Климент Охридски;

 • отпада спирка „Георги Иванов“ двупосочно.
 • Линия № 4 Депо – Гробищен парк

- разкриване на нова спирка „26 ЦДГ „Звънче“;

- разкриване на спирка „Бл. 12 ул. Христо Ботев“ на ул. Христо Ботев;

- разкриване на спирка „Добротица бл. 37“ в посока „Гробищен парк“ Разполага преди кръстовището с локалната улица за достъп към блокове 22 и 24. на ул. Любен Станчев;

 • Линия № 4А Депо – Гробищен парк – актуализира са маршрутно разписание;
 • Линия № 5 ж.к Балик – ж.к. Север

- разкриване на нова спирка в посока към пазар Балик - „26 ЦДГ „Звънче“;

- разкриване на нова спирка „Бл. 12 ул. Христо Ботев“.

 • Линия № 6 ж.к Балик – МБАЛ

- реализиране на маршрутна промяна в посока МБАЛ: – от ул. „Ружа“, наляво по ул. „Каменица“, надясно по ул. Бойчо Огнянов, надясно по ул. Христо Ботев, наляво по ул. Генерал Георги Попов и продължава по маршрута си. Разкриват се нови спирки: сп. „Емона“ на ул. Бойчо Огнянов,; ж.к. „Христо Ботев“ (Джеронимо). Отпадат спирки „бл. 9 , ул. Каменица“ и „ж.к. Христо Ботев“ разположена на ул. Генерал Георги Попов.

- реализиране на маршрутна промяна посока жк Балик: – от ул. „Генерал Георги Попов“, надясно по ул. „Христо Ботев“, наляво по ул. „Бойчо Огнянов, наляво по ул. „Каменица“, надясно по ул. „Ружа“ и продължава по маршрута си. Разкриват се нови спирки: „ж.к. Христо Ботев“ (Джеронимо), сп. „Емона“ на ул. Бойчо Огнянов,. Отпадат спирки „жк Христо Ботев“, разположена на ул. Генерал Георги Попов и „бл. 9“ , ул. „Каменица“.

- разкрива се нова спирка „26 ЦДГ „Звънче“.

 • Линия № 7 Промишлена зона Изток – Сердика

- реализиране на маршрутна промяна в посока Сердика – от ул. „Никола Петков“, наляво по улицата, разположена северно от училище „Дора Габе“, надясно по ул. „Стефан Стамболов“ (жк Дружба-4), надясно по ул. „Стефан Стамболов“, наляво по ул. „Никола Петков“ и продължава по маршрута си. Разкрива се нова спирка „Дружба 4“.

- реализиране на маршрутна промяна в посока ПЗ Изток – от ул. „Никола Петков“, надясно по ул. „Стефан Стамболов“, наляво по ул. „Стефан Стамболов“ (жк Дружба-4), наляво по улицата, разположена северно от училище „Дора Габе“, надясно по ул. „Никола Петков“ и продължава по маршрута си. Разкрива се нова спирка „Дружба 4“.

- спирка Кауфланд се измества от кръстовището на бул. „Русия“ до пешеходната пътека при ул. „Тунджа“;

- реализиране на маршрутна промяна в посока Сердика – от бул. „25-ти септември“, наляво по ул. „Поп Богомил“, надясно по ул. „6-ти септември“, надясно по ул. „Ангел Стоянов“, наляво по „бул. 25-ти септември“ и продължава по маршрута си. Разкриват се нови спирки: „ПГ по транспорт“ на ул. „6-ти септември“– 30 метра северно след кръстовището с ул. Поп Богомил; „сп. Генерал Тодор Кантарджиев“ на ул. „6-ти септември“– 30 метра северно след кръстовището с ул. „Генерал Тодор Кантарджиев“; спирка „Птицекланица“ на ул. „6-ти септември“– 80 метра, южно преди кръстовището с ул. „Ангел Стоянов“; сп. „Военно гробище“ на ул. „Ангел Стоянов“ на съществуваща спирка за линии 4 и 11; Отпадат автобусни спирки „Обувен завод“, „Добруджанска мебел“ и „Маяк“.

- реализиране на маршрутна промяна в посока ПЗ Изток: – от бул. „25-ти септември“, надясно по ул. „Ангел Стоянов“, наляво по ул. „6-ти септември“, наляво по ул. „Поп Богомил“, надясно по бул. 25-ти септември и продължава по маршрута си. Разкриват се нови спирки: „Военно гробище“ на ул. „Ангел Стоянов“; сп. „Птицекланица“ на ул. „6-ти септември“– 50 метра, южно след кръстовището с ул. „Ангел Стоянов“; сп. „Генерал Тодор Кантарджиев на ул. 6-ти септември – 30 метра южно след кръстовището с ул. Генерал Тодор Кантарджиев; сп. „ПГ по транспорт – 20 метра северно след кръстовището с ул. „Поп Богомил“.

- разкрива се нова спирка жк „Петър Сарийски“ - двупосочна на бул. „25-ти септември“ при пешеходната пътека до жк „Петър Сарийски“ както следва: в посока Сердика – след пешеходната пътека – 80 метра северно след кръстовището на бул. „25-ти септември“ с ул. „Войвода Димитър Калъчлията“; в посока ПЗ Изток, след пешеходната пътека – 50 метра северно преди кръстовището на бул. „25-ти септември“ с ул. „Войвода Димитър Калъчлията“.

 • Линия № 8 Депо – Практикер – актуализира са маршрутно разписание;
 • Линия № 9 Гробища – Старт

- реализиране на маршрутна промяна в посока Гробищен парк: – от бул. „Добруджа“, надясно по ул. „Отец Паисий“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, наляво по бул. „25-ти септември“ и продължава по маршрута си. Разкриват се нови спирки: „Стоматология“, „Отец Паисий“, „Дом паметник Йордан Йовков“. Отпадат спирки „Вила ди Полета“, Магазин „Кауфланд“, „Югоизток“ и „ул. Дунав“.

- реализиране на маршрутна промяна в посока Старт АД: от бул. „25-ти септември“, надясно по ул. „Ген. Гурко“, наляво по ул. „Отец Паисий“, наляво по бул. „Добруджа“ и продължава по маршрута си. Разкриват се нови спирки: „Дом паметник Йордан Йовков“, „Отец Паисий“, „Център“. Отпадат спирки „Приказките“, Магазин „Лидъл“, Магазин „Кауфланд“, „Автогара“ и „Вила ди Полета“.

 • Линия № 10 Рилци – ж.к Добротица

- в посока ж.к. Добротица разкрива се нова спирка „Сава Огнянов“ на бул. Добруджа - 30 метра след пешеходната пътека до ул. „Сава Огнянов“.

 • Линия № 10А Рилци – ж.к Балик

- в посока ж.к. Добротица разкрива се нова спирка „Сава Огнянов“ на бул. Добруджа - 30 метра след пешеходната пътека до ул. „Сава Огнянов“.

 • Линия № 11 ж.к Балик – Тедива

- разкрива се нова спирка „Общежитие № 4“ по ул. „Калиакра“ в посока Тедива.

- разкрива се нова спирка „Общежитие № 4“ в посока Балик - 70 метра западно преди кръстовището на ул. Калиакра и ул. Поп Богомил.

 • Линия № 12 Център – Лозята – актуализира са маршрутно разписание;

 

След преглед, анализ и обстойно обсъждане на предложените направления и маршрутни разписания, Комисията предлага промените в Общинската транспортна схема да бъдат внесени за утвърждаване в Общински съвет град Добрич, като следва:

Приложение № 1 - направления на автобусни линии

 • Линия № 1 ж.к Строител – АПК
 • Линия № 2 ж.к Балик – Старт
 • Линия № 3 кв. Изгрев – АПК
 • Линия № 4 Депо – Гробищен парк
 • Линия № 4А Депо – Гробищен парк
 • Линия № 5 ж.к Балик – ж.к. Север
 • Линия № 6 ж.к Балик – Окръжна болница
 • Линия № 7 Промишлена зона Изток – Сердика
 • Линия № 8 Депо – Практикер;
 • Линия № 9 Гробища – Старт
 • Линия № 10 Рилци – ж.к Добротица
 • Линия № 10А Рилци – ж.к Балик
 • Линия № 11 ж.к Балик – Тедива
 • Линия № 12 Център – Лозята

 

Приложение № 2 – маршрутни разписания

 • Линия № 1 ж.к Строител – АПК
 • Линия № 2 ж.к Балик – Старт
 • Линия № 3 кв. Изгрев – АПК
 • Линия № 4 Депо – Гробищен парк
 • Линия № 4А Депо – Гробищен парк
 • Линия № 5 ж.к Балик – ж.к. Север
 • Линия № 6 ж.к Балик – Окръжна болница
 • Линия № 7 Промишлена зона Изток – Сердика
 • Линия № 8 Депо – Практикер
 • Линия № 9 Гробища – Старт
 • Линия № 10 Рилци – ж.к Добротица
 • Линия № 10А Рилци – ж.к Балик
 • Линия № 11 ж.к Балик – Тедива

Линия № 12 Център – Лозята

 

Промените в общинската транспортна схема следва да бъдат отразени в Анекс към Договор - за обществена услуга №ДР-35/01.06.2022 г. с „Градски транспорт Добрич“ ЕООД за промяна „Приложение №10 - Действащи линии и маршрутни разписания.

На основание чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК, във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и чл.73 от АПК заинтересованите лица могат да подават писмени предложения и възражения в Община град Добрич с адрес: 9300 Добрич ул. „България“ №12 и на електрона поща [email protected] в срок от 8.09.2023 г. до 18.09.2023 г. включително.

Промените в маршрутните разписания, осигуряват обществен транспорт на гражданите до напълно нови маршрути и до по-достъпни спирки за желаната дестинация с цел предотвратяване/преустановяване на нарушения, свързани с обществения ред, и за осигуряване живота и здравето на гражданите, осигуряване на качествен автобусен транспорт на жителите на общината, както и обезпечаване на пълноценния транспорт на територията на общината и оптимизиране на трафика.

Същевременно ще се обезпечи и осигури опазване на околната среда от вредните емисии от автомобилите, с които гражданите, към настоящият момент са принудени да се придвижват поради липса на обществен транспорт в определени квартали, което има пряко отношение към тяхното здраве.

Неотложността в случая се обуславя и от очаквания наплив на граждани, които се завръщат в град Добрич за започване на новата учебна година. Това предполага по-интензивно движение, респ. по-голямо замърсяване на въздуха с фини прахови частици, което създава значителна опасност за живота и здравето на гражданите.

С настоящите промени значително се увеличава обсека на транспортната система, което изисква осигуряване на допълнителен ресурс от 30 шофьора и допълнителен финансов ресурс, както за заплати така и за гориво. С оглед на това е необходимо технологично време за подготовката и намиране на съответния ресурс и на дружеството следва да се даде оптимален срок за подготовка за изпълнение на новите промени.

В тази връзка считаме за обосновано настоящите промени да влязат в сила от 01.01.2024 г.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следните:

 

ПРОЕКТ!

 

Р Е Ш Е Н И Я :

 

 1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21 ал.1 т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.73 от АПК, чл. 8 ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и във връзка с чл.43 от Договор за обществена услуга №ДР-35/006.2022 г. с „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, Общински съвет град Добрич утвърждава промени в общинска транспортна приета с Решение № 46-12/28.03.2023 г., както следва:
 • Приложение № 1 - направления на автобусни линии
 • Линия № 1 ж.к Строител – АПК
 • Линия № 2 ж.к Балик – Старт
 • Линия № 3 кв. Изгрев – АПК
 • Линия № 4 Депо – Гробищен парк
 • Линия № 4А Депо – Гробищен парк
 • Линия № 5 ж.к Балик – ж.к. Север
 • Линия № 6 ж.к Балик – Окръжна болница
 • Линия № 7 Промишлена зона Изток – Сердика
 • Линия № 8 Депо – Практикер
 • Линия № 9 Гробища – Старт
 • Линия № 10 Рилци – ж.к Добротица
 • Линия № 10А Рилци – ж.к Балик
 • Линия № 11 ж.к Балик – Тедива
 • Линия № 12 Център – Лозята

 

 • Приложение № 2 – маршрутни разписания
 • Линия № 1 ж.к Строител – АПК
 • Линия № 2 ж.к Балик – Старт
 • Линия № 3 кв. Изгрев – АПК
 • Линия № 4 Депо – Гробищен парк
 • Линия № 4А Депо – Гробищен парк
 • Линия № 5 ж.к Балик – ж.к. Север
 • Линия № 6 ж.к Балик – Окръжна болница
 • Линия № 7 Промишлена зона Изток – Сердика
 • Линия № 8 Депо – Практикер
 • Линия № 9 Гробища – Старт
 • Линия № 10 Рилци – ж.к Добротица
 • Линия № 10А Рилци – ж.к Балик
 • Линия № 11 ж.к Балик – Тедива

Линия № 12 Център – Лозята

 

 1. Утвърдените промени в новата общинска транспортна схема на град Добрич влизат в сила от 01.01.2024 година.
 2. Упълномощава Кмета на Община Добрич да сключи допълнително споразумение /анекс/ към Договор за обществена услуга с „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, гр. Добрич, ЕИК 202966915 - в „Приложение №10 - Действащи линии и маршрутни разписания“.
 3. Мотиви за приемане на решението на основание чл.73 от АПК - Промените в маршрутните разписания, осигуряват обществен транспорт на гражданите до напълно нови маршрути и до по-достъпни спирки за желаната дестинация с цел предотвратяване/преустановяване на нарушения, свързани с обществения ред, и за осигуряване живота и здравето на гражданите, осигуряване на качествен автобусен транспорт на жителите на общината, както и обезпечаване на пълноценния транспорт на територията на общината и оптимизиране на трафика.

Същевременно ще се обезпечи и осигури опазване на околната среда от вредните емисии от автомобилите, с които гражданите, към настоящият момент са принудени да се придвижват поради липса на обществен транспорт в определени квартали.

Неотложността в случая се обуславя и от очаквания наплив на граждани, които се завръщат в град Добрич за започване на новата учебна година. Това предполага по-интензивно движение, респ. по-голямо замърсяване на въздуха с фини прахови частици, което създава значителна опасност за живота и здравето на гражданите.

 1. Възлага на Кмета на Община град Добрич и Управителя на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД последващите съгласно закона действия.

 

Вносител,

Росица Йорданова

Зам. - кмет ИРЕФ

Файлове:

Последна промяна: 16:55:21, 10 Ноември 2023
Свали в pdf