Обществено обсъждане на частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община град Добрич

A A A

На основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията „УЕЙСТ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на „Частично изменение на действащ Общ устройствен план на Община град Добрич за ПИ с идентификатор 72624.635.6 по КК“ въз основа на Решение 49-5/30.05.2023 г. на Общински съвет град Добрич във връзка с промяна на предназначението на ПИ 72624.635.6 от „Ппч – Устройствена зона за складови дейности“ в „Пп – Устройствена зона за производствено-складови дейности“.
Общественото обсъждане ще се проведе на 04.07.2023 г. от 13:30 часа в офиса на „УЕЙСТ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД в град Добрич – ул. „Околовръстен път Добротица“ № 34. Проектът за изменение на ОУП е предоставен на Община град Добрич.
За контакти с Възложителя – тел. 0899991889, Теодора Петкова.

Последна промяна: 08:57:40, 14 Ноември 2023
Свали в pdf