Актуална информация за училищата, детските градини и яслите

A A A

Правила за електронен прием в общинските детски ясли на територията на Община град Добрич

Прием в детски заведения

Карта на град Добрич

Правила за електронен прием на деца в общинските детски градини на територията на Община град Добрич

Правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община град Добрич

Заповед за утвърждаване на Формули за разпределение и Правила за преразпределение на бюджетни средства за възпитание и обучение на деца и ученици между второстепенни разпоредители с бюджет в Община Добрич - 2024

 

Разпределение на средствата по дейности 2023 г.:

Дейност 311 

Дейност 322

Дейност 324

Дейност 326

Дейност 332

Дейност 338

Дейност 389

Дейност 322, 324, 326

 

Алгоритъм за осигуряване на диетично хранене за дете със специфични хранителни потребности, посещаващо детско заведение: Заповед Същност

 

Зимно меню Детски градини

1 седмица зимно меню - 

2 седмица зимно меню - 

3 седмица зимно меню - 

4 седмица зимно меню - 

 

Лятно меню на Детските градини 

1 седмица лятно меню

2 седмица лятно меню

3 седмица лятно меню

4 седмица лятно меню

 

Пролетно меню Детски градини

1 седмица Пролетно меню

2 седмица Пролетно меню

3 седмица Пролетно меню

4 седмица Пролетно меню

 

Есенно меню Детски градини:

1 седмица есенно меню

2 седмица есенно меню

3 седмица есенно меню

4 седмица есенно меню

Директорът на детската градина си запазва правото на промяна при необходимост