2087 Регистрация на пътни превозни средства /ППС/ с животинска тяга

A A A

Заяви Е-услуга

Необходими документи:

- Заявление по образец;

Срок за изпълнение: 7 дни;

Цена на услугата: 16,80 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

IBAN: BG78UNCR70008425376568 Код за вид плащане: 44 70 00

„УниКредит Булбанк“ АД, клон Добрич, ул. България 3, BIC: UNCRBGSF