2050 Прекратяване действието на категоризация на туристически обекти - средства за подслон и заведения за хранене и развлечения

A A A

Заяви Е-услуга

Необходими документи:

- Заявление по образец;

- Удостоверение за категоризиране - оригинал;

Срок за издаване заповед за прекратяване : - 7 дни