2031 Издаване на Заповед за отсичане и изкореняване на дълготрайни декоративни и/или с историческо значение дървета

A A A

Заяви Е-услуга

Заяви е-услуга чрез Административната информационна система на Община град Добрич

Заяви услуга без електронен подпис

Необходими документи:

- Заявление по образец;

Срок за изпълнение: 1 месец

Цена на услугата: безплатна

Забележка: Услугата е платена, когато дърветата са в частна собственост, а Общината я извършва за сметка на собственика, по негово искане


14:41:10, 1 Април 2024