2029 Издаване на свидетелство за собственост при продажба на пчелни семейства

A A A

Заяви Е-услуга


Необходими документи:

- Заявление по образец;

- Ветеринарномедицински дневник на пчелина;

- Декларация за собственост на пчелни семейства;

Срок за издаване : - 3 дни

Файлове: