Община Добрич отправя покана към НПО за номинации на членове на Комисията за граждански инициативи

Община Добрич отправя покана към НПО за номинации на членове на Комисията за граждански инициативи, снимка 1

Предстои  откриване  на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност за 2023 година с бюджет 20 000 лева.  От 2021 г. с  Решение 19-23/30.03.2021 г. Общински съвет Добрич гласува промени в Програмата, като една от тях е, че същата се администрира от назначена със заповед на кмета комисия. Тя се състои от председател без право на глас -  председателя на ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти“, 3-ма представители на общинска администрация, 3-ма общински съветници и 3-ма граждани, номинирани от ЮЛНЦ с адрес на регистрация в Община град Добрич.

В тази връзка Община град Добрич отправя покана към  ЮЛНЦ, НПО и гражданите да номинират свой представител, който да участва при избора на член на комисията от квотата на гражданите.

Срок за подаване на предложенията до 20.04.2023 година включително на e-mail  dobrich@dobrich.bg

Нагоре