Младите предприемачи в Европа

На 17 октомври (четвъртък) 2019 г., 9:00 часа в голямата заседателна зала на Община град Добрич (ет.2), екипът на Областен информационен център - Добрич ще проведе информационно събитие с младежи и преподаватели от България, Белгия, Италия, Норвегия и Румъния. Събитието е част от работна среща по проект „Насърчаване на предприемачеството сред младите хора чрез управление на учебна компания на европейско равнище на обучение“, финансиран по програма „Еразъм+“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор „Училищно образование”. Проектът се изпълнява в партньорство с Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Павлов“ гр. Добрич.

Екипът на ОИЦ-Добрич ще представи дейността си; някои инициативи на центъра насочени към младежи, както и европейските възможности за обучение и финансиране на млади предприемачи като програми и проекти, информационни платформи, обучения и начини на финансиране на бизнес идеи.

 

Нагоре