Съобщение на Детска млечна кухня

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с предстоящите празници Ви уведомяваме, за следните почивни дни на Детска млечна кухня:

от 23.09.19 г. до 25.09.19 г.

 

Заверката на купони ще се извършва по следния график :

 

  на 19.09.19г. за 26.09.19 г.

  на 20.09.19г. за 27.09.19 г.

Нагоре