ОИЦ-Добрич отново част от изложението „Селското стопанство и всичко за него”

ОИЦ-Добрич отново част от изложението „Селското стопанство и всичко за него” , снимка 1

 

От 30 юли до 2 август 2019 г. Областен информационен център - Добрич ще вземе участие в XXVII-то Международно изложение „Селското стопанство и всичко за него”, организирано от Добрички панаир гр. Добрич. Както всяка година, изложението ще бъде разположено на територията на Спортен комплекс „Простор“.

Целта на изнесената приемна и мобилният щанд е популяризиране дейността и услугите на центъра, както и предоставяне на експертна информация за актуални и предстоящи възможности за европейско финансиране, които Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Оперативните програми предоставят на потенциалните бенефициенти.

В рамките на четирите дена от изложението, експертите от ОИЦ - Добрич ще отговарят на запитвания на посетителите на изложението и ще предоставят информационни и рекламни материали.

 

 

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

 

 

Нагоре