Община Добрич ще сключи ново споразумение за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“,

Във връзка с изтичане срока на ПМС № 332/22.12.2017 г., чрез което се финансират  социалните услуги предоставяни в домашна среда: „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“,  Община град Добрич информира потребителите  на тези услуги,  че по информация на Агенция за социално подпомагане (АСП) предстои сключване на ново споразумение с Община град Добрич, което ще гарантира непрекъснатостта на предоставяните услуги.

Нагоре