Областният информационен център организира информационно събитие на тема "Транснационални възможности"

Областният информационен център организира информационно събитие на тема "Транснационални възможности" , снимка 1

ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието, да поканим Вас или Ваш представител за участие в информационно събитие на тема „Транснационални възможности“, организирано от Областния информационен център – Добрич, в партньорство с Агенция за икономическо развитие – Варна.

Събитието ще се проведе на 21 ноември (сряда) 2018 г. от 15:00 часа в голямата заседателна зала на Община град Добрич, ет.2.

В рамките на събитието ще бъдат представени втората покана за кандидатстване по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн“ 2014-2020 и третата покана за финансиране по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Ще бъдат предоставени и практически насоки при разработката и търсенето на партньори, и финансирани проекти по двете програми. Допустими по двете програми са всички видове организации, със 100 % безвъзмездна помощ.

Събитието е със свободен вход и е насочено към представителите на общинските институции и други местни и регионални власти, представители на неправителствения и гражданския сектор, земеделските стопани и предприятията, както и образователни, културни или изследователски институции (музеи, галерии, театри, училища, читалища и др.).

Всички заинтересовани ще могат да зададат своите въпроси както по отношение същността на програмите, така и по отношение на начина на кандидатстване.

Програма на събитието.

 

 

Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

 

Нагоре