Община Добрич ще кандидатства с проект за изграждане на приют за бездомни хора

Община Добрич ще кандидатства с проект за изграждане на приют за бездомни хора    , снимка 1

Намеренията на Община Добрич за изграждане на приют за бездомни хора бяха представени днес на обществено обсъждане от зам.-кмета „Хуманитарни дейности“ д-р Емилия Баева. Проектната идея ще бъде депозирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. като безвъзмездната стойност, която ще бъде предоставена  е 1 000 000 лева. Община Добрич предвижда да изгради приюта в общинска сграда, която е със статут на недвижима културна ценност и се намира по ул. „Хан Кардам“ 13. Проектът предвижда пълна реконструкция на сградата с цел разкриване на нова социална услуга „Приют за бездомни лица и семейства“, с капацитет 15 души. До момента нуждаещите се получават подкрепа и в Центъра за временно настаняване на Фондация „Ръка за помощ”, който е с капацитет 6 места и в Приюта към храм „Св.Троица”, който дава приоритетно подслон на майки с деца. Д-р Баева информира, че Община Добрич си партнира успешно с фондацията и с храм „Св. Троица“ и предимството на общинската сграда е, че се намира в близост до важни места – болница, община, трапезария. По този начин Община Добрич ще може да реагира на гражданите, които по една или друга причина  са останали без дом и подслон. Няма да бъдат настанявани болни лица или в нетрезво състояние. Предвижда се приютът да работи целогодишно с осигурена храна за вечеря. Съгласно нормативната уредба обитателите ще имат възможност да пребиват в общинското социално заведение до три месеца. Д-р Баева съобщи още, че са получени писма за подкрепа от Община Добричка в лицето на кмета Тошко Петков, от Васил Сивков – директор на Дирекция „Бюро по труда“ и от Областния съвет на БЧК. Институциите изразяват своята пълна подкрепа за изграждането на общинския приют и декларират своята готовност да си сътрудничат с Община Добрич.      

Нагоре