Системата за прием в детските ясли ще бъде отворена днес за подаване на заявления и редакции

В сайта на Община Добрич www.dobrich.bg в модула „Прием в детски заведения“ днес ще бъде отворена системата за подаване на заявления и редакции за прием в детските ясли. Родителите, които желаят техните деца да постъпят в Детска ясла през месеците септември, октомври, ноември и декември 2018 година, при попълване на заявлението за участие в класирането, което ще се проведе през м. май 2018 г. – в графа „месец за участие в класирането“ да посочат месец май 2018 г.

 

Нагоре