ОИЦ – Добрич с информационна кампания в област Добрич

ОИЦ – Добрич с информационна кампания в област Добрич, снимка 1

През месеците април и май 2018 г., екипът на ОИЦ – Добрич ще проведе поредица от информационни събития във осемте общини от областта.

По време на срещите ще бъдат представени актуалните възможности за кандидатстване до края на 2018 година по Оперативните и Транснационални програми, Програмата за развитие на селските райони, както и Програмата за морско дело и рибарство, актуална за морските общини. Ще бъде презентирана и функционалността на Информационната система за управление и наблюдение на средствата на ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).

Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.

Информационните събития през месец април  ще бъдат проведени съгласно приложения график.

Община

Дата

Час

Място

Каварна

17 април

16:00

Зала в сградата на община Каварна

Шабла

18 април

14:00

Зала в сградата на Зелен образователен център гр. Шабла

Тервел

26 април

11:00

Зала в сградата на община Тервел

Крушари

26 април

14:30

Зала в сградата на община Крушари

 

Събитията са със свободен достъп и на тях са поканени да присъстват широк кръг потенциални бенефициенти - представители на общинска администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, работодатели, собственици на съществуващи предприятия, обучителни и образователни организации, земеделски стопани, граждани и медии. На посетителите ще бъдат раздадени рекламно-информационни материали.

Очаквайте продължение на цикъла от информационни събития в област Добрич през месец май.

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Нагоре