Община град Добрич организира обучение на педагози

Община град Добрич организира обучение на педагози , снимка 1

На 5  и 6  февруари в Департамент по модерни обучителни методи към  Висше училище по мениджмънт  гр. Добрич се проведе обучение на тема „Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействие в детската градина и в системата на училищното образование“ Дейността включи осигуряване на допълнителна квалификация на  21 педагогически специалисти за работа в мултикултурна образователна среда. Обучението е реализирано във връзка с изпълнението на дейностите по проект „ Заедно учим, творим и играем“  финансиран  от ЦОИДУЕМ - София. Целта на обучението бе повишаване капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда. Обучените преподаватели от училищата и детската градина, изпълняващи дейностите по проект „ Заедно учим, творим и играем“,  придобиха нови  знания  и практически умения  за справяне с проблемите в пряката си  работа.

Нагоре