Изготвен е Проектосписъка за лица с установени жилищни нужди и право на настаняване в общински жилища

Община град Добрич уведомява всички граждани, които през периода: 01.07.2017г. – 30.09.2017г. са подали заявления за установяване на жилищни нужди, че Проектосписъка на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища през 2018г. е изготвен и обявен на информационното табло пред стая 113 в Община град Добрич. С  Проектосписъка можете да се запознаете и от тук.

Списъкът на неодобрените лица, семейства/домакинства подали заявления за настаняване в общински жилища през 2018г., също е обявен на информационното табло пред стая 113 в Община град Добрич. С този списък можете да се запознаете и от тук.

На основание чл.17, ал.3 от НРУУЖНННУРЖОЖФ на Община град Добрич, възражения по изготвения Проектосписък за 2018г. ще се приемат от 24.01.2018г. до 06.02.2018г. /включително/.

Формуляр за подаване на възражение може да се получи на 6-то работно място в Центъра за услуги  и информация на Общината или да се изтегли оттук, а се подава на работно място „Деловодство” в Община град Добрич, ул. „България” 12.

С декларацията за настаняване можете да се запознаете тук.

 

Нагоре