Общественият съвет по етнически и демографски въпроси проведе заседание в Добрич

Общественият съвет по етнически и демографски въпроси проведе заседание в Добрич, снимка 1

Общественият съвет по етнически и демографски въпроси проведе редовно заседание днес в Община Добрич. Гост на събитието бе  мениджъра по програма „РОМАКТ“  от Съвета на Европа Анна Оприсан. Община Добрич е една от българските общини, която активно работи по програмата от месец април. Целта е да се активизират интеграционните процеси и да се работи задълбочено с различните общности. Зам. – кметът „Хуманитарни дейности“ д-р Емилия Баева, която е председател на Обществения съвет разясни пред членовете какви са неговите  функциите и информира, че местните работни групи, които са създадени по Програма „РОМАКТ“ могат да се включат в работата на съвета. По този повод към обществения орган се присъединиха и представители на новосформираната в рамките на програма „РОМАКТ“ Местна активна група/МАГ/, включваща хора от квартали на общината с преобладаващи ромско население. МАГ е създадена в съответствие с ангажиментите, поети от общината с подписването на  Споразумение между Съвета на Европа, Европейската комисия и Община Добрич за изпълнение на програма „РОМАКТ“.

Програмата „РОМАКТ“ е програма на Европейската комисия и Съвета на Европа и се реализира от 2013 г. в 6 страни на Европа – България, Италия, Румъния, Словакия, Унгария и Чехия. В България над 20 общини са включени в програмата. Акцентът на програмата е подпомагането на местните власти при осъществяване на политиката за приобщаване на ромите и други уязвими групи. Целта е да се подобри планирането и изпълнението на местните политики за интеграция на уязвимите етнически общности, като се обединят усилията на всички заинтересовани страни, с акцент върху участието на представители на самите уязвими общности в тези процеси. Важен елемент от изпълнението на програмата е създаването на Работна група/ Обществен съвет/, чиято основна цел е да подпомогне работата на местната власт за изпълнението на интеграционната политика, чрез създаването на устойчив и ефективен консултативен процес между представители на местната власт, институции и гражданското общество.

 

Нагоре