Областен информационен център – Добрич съвместно с Националната служба за съвети в земеделието в Добрич

На 22 ноември (сряда) 2017г. Областен информационен център – Добрич, организира информационна среща, на която ще се представят актуалните възможности за кандидатстване по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати, дейности и разходи.

Срещата ще бъде с начален час 11:00 часа и ще се проведе в Конферентната зала на Общински младежки център „Захари Стоянов“- Добрич (Младежки дом), град Добрич. Събитието е с вход свободен и е насочено към всички потенциални бенефициенти в областта.

Гост на събитието ще бъде г-ж Маринела Георгиева – ръководител на офис Добрич към Националната служба за съвети в земеделието, която ще запознае присъстващите с предстоящите за отваряне подмерки 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства и 6.1. „Създаване на стопанства на млади фермери“ ПРСР 2014-2020.

С Програмата на събитието можете да се запознаете тук.

Нагоре