Обучителна сесия на секретарите и обществените възпитатели на Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от Област Добрич

 	Обучителна сесия на секретарите и обществените възпитатели на Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от Област Добрич  										, снимка 1

На  09.11.2017 г. в Общински младежки център „Захари Стоянов” град Добрич се проведена обучителна сесия на секретарите и обществени възпитатели на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от област Добрич. Целта на обучението е повишаване квалификацията и усъвършенстване на работата на специалистите работещи в системата, в съответствие с изискванията на Минималните стандарти правила на ООН за правораздаване при непълнолетните.

Водещ и лектор на обучението беше г-н Константин Томанов – секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет, автор на публикации по проблеми на децата и университетски преподавател.

Секретари и обществени възпитатели от цялата област се запознаха с Българския законодателен подход по отношение на детското асоциално поведение в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз, правната и институционална рамка на дейността на обществения възпитател, както и с изискванията и подбора на специалистите работещи с децата с девиантно поведение.

На срещата се дискутираха и различни казуси и проблеми, които срещат специалистите при работата с децата и техните родители, както и методите и подходите, които използват.

 

 

 

 

Нагоре