Община Добрич осигури нов автомобил за Дневния център за възрастни с увреждания

Община Добрич осигури нов автомобил за Дневния център за възрастни с увреждания   , снимка 1

Община град Добрич закупи нов автомобил за потребителите на Дневен център за възрастни с увреждания. Превозното средство ще обслужва лицата, ползващи услугите на социалното заведение, като ще ги транспортира безплатно от техните домове до Дневния център. Центърът предоставя социални услуги на лица с физически и ментални увреждания на възраст над 18 години. Неговият капацитет е 40 лица. Той разполага с богата материална база, включваща трапезария, зала за отдих, зала за занимателна терапия, зала за лечебна физкултура, кабинети за индивидуални консултации и лечебен масаж, медицински кабинет. Дейността на социалното заведение е насочена към подпомагане социалната адаптация на лица в неравностойно положение и повишаване тяхната пригодност за самостоятелен и качествен живот. От своето създаване през 2006 г. до момента социалната услуга е предоставена на над  100 лица. За комфорта на клиентите и качественото предоставяне на социалните услуги се грижат 12 души квалифициран и помощен персонал.

 

 

Нагоре