ОИЦ – Добрич представя актуални възможности за финансиране до края на 2017 г.

ОИЦ – Добрич представя актуални възможности за финансиране до края на 2017 г., снимка 1

През месеците октомври и ноември, екипът на ОИЦ – Добрич ще проведе поредица от информационни срещи и изнесени приемни в общините от областта.

Цикълът от събития ще стартира с изнесена приемна и информационен щанд в град Тервел на 6 октомври (петък) от 13:00, пред сградата на Община Тервел.

По време на събитията ще бъдат представени възможностите за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България (Програма за развитие на селските райони и Оперативните програми). Събитията са насочени към всички потенциални бенефициенти в областта.

Другите информационни събития ще се проведат както следва:

 

 

 

 

Община

Дата

Час

Място

Шабла

11 октомври

13:00

приемна пред сградата на община Шабла

Балчик

19 октомври

14:00

информационна среща в малката зала НЧ "Васил Левски-1959 г.", г. Балчик

Крушари

26 октомври

14:30

информационна среща в залата в сградата на община Крушари

Генерал Тошево

31 октомври

14:00

информационна среща в залата в сградата на община Генерал Тошево

Събитията са със свободен достъп и на тях са поканени да присъстват широк кръг потенциални бенефициенти - представители на общинска администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, работодатели, собственици на съществуващи предприятия, обучителни и образователни организации, граждани и медии. На посетителите ще бъдат раздадени рекламно-информационни материали на ОИЦ – Добрич, както и на Управляващите органи на Оперативните програми 2014-2020 г.

Очаквайте продължение на цикъла от информационни събития в област Добрич в общините Каварна,  Добричка и Добрич.

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

За допълнителна информация:

 

Име на служител: Геновева Друмева

Длъжност: Управител ОИЦ - Добрич“

Тел./факс: 058 602 758

e-mail: oic_dobrich@abv.bg

Нагоре