Постоянната комисия „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ с открита приемна

Постоянната комисия „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“  информира гражданите, че в началото на всяко свое заседание е обявена открита приемна и могат да се задават въпроси и да се изказват предложения.  Решението е взето на заседание на комисията на 22 януари 2016 г. и гражданите, които се интересуват могат да участват и да задават своите въпроси.       

Нагоре