Община Добрич подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Укрепване на общинския капацитет в направление социална политика в Община град Добрич

На 16.03.2023г. Община град Добрич подписа административен договор № BG05SFPR002-2.002-0092-C01 с Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по проект „Укрепване на общинския капацитет в направление социална политика в Община град Добрич“, процедура чрез директно предоставяне  на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет”.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 269 574 лв.

Изпълнението на дейностите по проекта ще стартира на 01.04.2023 г. и в продължение на две години ще подпомага Община град Добрич в прилагането на интегрирани мерки, свързани с отговорностите й по реда на Закона за социалните услуги, в частта за  насочването от общините за ползване на социални услуги , Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ. Чрез укрепване на общинския капацитет в сферата, ще се подкрепят процесите по реформирането на системата на социалните услуги и ще се улесни преходът към новите механизми на местно ниво.

Нагоре