Какви са ползите от рециклирането?

Какви са ползите от рециклирането?, снимка 1

#Рециклиада2023Добрич

 

Рециклирането спестява място на Регионалното депо.

По-голямата част от отпадъците се извозва на Регионалното депо и се депонитрат. Това е скъпо и обикновено възникват спорове при изграждането на нови депа или строежа на нови заводи за изгаряне (инсинератори). Рециклирането е един начин да се намали количеството отпадъци, постъпващи на депата за отпадъци.

 

Рециклирането може да намали разходите за обезвреждане на отпадъците.

Отърваването от отпадъците не е безплатно. Сметоизвозващите камиони плащат, за да разтоварят на депото. Плащането се нарича такса за депониране и се изчислява върху теглото или обема на отпадъка Рециклирането снижава разходите на депото, защото то приема по-малко отпадъци.

 

Рециклирането може да спести енергия.

Почти винаги енергията, необходима за направата на нещо от рециклирани материали е по-малко, отколкото ако то се направи от нови. Използването на рециклиран алуминиев скрап за направата на нови алуминиеви кенове, например, изисква 95% по-малко енергия отколкото при направата им от боксит (рудата-суровина за добиване на алуминий).

 

Рециклирането спестява природни ресурси.

Природните ресурси са богатства вежливо предоставени ни от майката-природа. Природните ресурси включват земя, растения, минерали и вода. Като използваме материалите повече от веднъж, ние запазваме природните ресурси. В случая с хартията, рециклирането запазва дървета и вода. Правенето на хартия от рециклиран материал спасява до 17 дървета и използва 50% по-малко вода.

 

Рециклирането може да намали замърсяването на въздуха и водите.

Използването на алуминиев скрап вместо боксит за направата на нови алуминиеви продукти намалява замърсяването на въздуха и водата с 95%. Ако искате да направите нещо за околната среда - рециклирайте алуминиевите кенове!

 

Рециклирането създава работни места.

Изчислено е, че рециклирането създава почти пет пъти повече работни места от обезвреждането на отпадъци. Рециклирането изисква фирми, които да събират, да извозват и да преработват рециклируемите материали, както и фирми, които да произвеждат продукти от рециклирани материали. Хората, ангажирани в рециклиращата промишленост са работници в сортиращите инсталации, шофьори на камиони, търговци, работници в преработващите предприятия, инженери или химици.

Нека рециклираме заедно!

Източник: Екопак България

Нагоре