Общински съвет Добрич прие Програмата за капиталови разходи на Община Добрич за 2023 г.

На своето редовно заседание днес Общинският съвет прие Програмата за капиталови разходи на Община Добрич за 2023 г. Програмата възлиза на  15 174 320 лева и се осигурява със собствени бюджетни средства, целева субсидия и средства по европейски проекти. Община Добрич залага за 2023 година редица дейности, свързани с подобряване на образователната и надземна инфраструктура, както и дооборудване на общинските предприятие с техника. Собствените бюджетни средства включват отпуснатите от МС 5 435 790 за битова канализация в кв. "Рилци" - етапи II, III, IV. , авторски надзор за изграждане на клетка 2 на Регионално депо Стожер, доставка на оборудване в социалните услуги и др. В раздел „Целевото финансиране“ Програмата за капиталови разходи включва основен ремонт на улица „Екзарх Антим“, изграждане на детска площадка достъпна за лица с увреждания в Градски парк "Свети Георги“, както и детски площадки по улица „Хан Аспарух“, в ЖК ‚Добротица“ в квартал „Рилци“ и в ДГ 25. По Капиталовата програма на Община Добрич ще бъдат изготвени инвестиционни проекти за основен ремонт на ‚Дом стари хора“, за основен ремонт на водопровод и улична настилка по улиците „Хан Тервел“ и „Св. Св. Кирил и Методий“, както и за основен ремонт и рехабилитация на улиците „Вардар“, „Росица“, „Велик Търново“ и „Тимок“. Предвидени са и инвестиционни проекти за изграждане на паркинг по ул. "Дунав", пред блок No16, благоустрояване на междублоково пространство по ул. "Емона", пред блок No3 и благоустрояване на междублоково пространство и изграждане на буферен паркинг в ЖК "Дружба II", пред блокове No20. Средствата от европейски проекти са от проектите: Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич, Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на Народно читалище,  Възобновяема енергия и енергийна ефективност в Община Добрич и др.

Нагоре