Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с нов дом

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с нов дом, снимка 1

Кметът на Добрич Йордан Йорданов откри днес официално новия дом на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Комисията вече ще се помещава в административна сграда на  адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №7Б. Тук ще се осъществява консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца и техните родители, както и дейности по превенция на противообществените прояви. Сградата е с цялостен ремонт на фасадите - нова дограма, топлоизолация и полимерна мазилка, ремонт на покрива, подмяна на електроинсталациите на втори и трети етаж, подмяна на ВиК инсталация, изграждане на отоплителна инсталация и газификация. Инвестицията е на Община Добрич и ще допринесе до осигуряване на качествени условия з превенцията на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

С всички дейности по време и след ремонта на сградата можете да се запознаете тук.  

 

Нагоре