Кметът на Община град Добрич връчи купи на първенците от общински етап на ученическите игри за учебната 2021/2022 г.

Кметът на Община град Добрич връчи  купи на първенците от общински етап на ученическите игри за учебната 2021/2022 г., снимка 1

В  най-масовата спортна проява, организирана от Община град Добрич и Сдружение „Училищен спорт, туризъм и младежки дейности – Добруджа“  се състезаваха 93 отбора с  889  ученици в седем вида спорт: тенис на маса, шахмат, бадминтон, лека атлетика, баскетбол,  волейбол и футбол. Най-добре представилите се отбори бяха наградени с купи от кмета на Община град Добрич  г-н Йордан Йорданов.  Целта на срещата с директорите на училища и учителите, ангажирани с участието на учениците в състезанията,  е да се стимулират училищните ръководства  и учителите  за  следващи участия  на ученици в ученическите игри.

 

О Б Щ И Н С К И    У Ч Е Н И Ч Е С К И   И Г Р И 

    

ГРАД  ДОБРИЧ    2021/2022 уч. година

 

К Л А С И Р А Н Е   Н А   У Ч И Л И Щ А Т А   П О   С П О Р Т О В Е

 

Нагоре