Постоянните комисии към Общински съвет град Добрич ще заседават онлайн от 15 до 18 февруари

Месец ФЕВРУАРИ 2022 година

               

К о м и с и я

Дата

Час

Място

1.

ПК „Законност, обществен ред и контрол” 

18.02.2022 г.

(петък)

15.00 ч.

онлайн

2.

ПК „Устройство на територията,  жилищна политика, строителство и инфраструктура”

17.02.2022 г.

(четвъртък)

15.30 ч.

онлайн

3.

ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”

16.02.2022 г.

(сряда)

16.00 ч.

онлайн

4.

ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”                             

17.02.2022 г.

(четвъртък)

16.00 ч.

онлайн

5.

ПК „Наука, образование”

 

15.02.2022 г.

(вторник)

16.00 ч.

онлайн

6.

ПК „Търговия, услуги и туризъм”        

 

16.02.2022 г.

(сряда)

13.00 ч.

онлайн

7.

ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”

15.02.2022 г.

(вторник)

15.00 ч.

онлайн

8.

ПК „Транспорт и екология”

15.02.2022 г.

(вторник)

13.00 ч.

онлайн

9.

ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”        

18.02.2022 г.

(петък)

13.00 ч.

онлайн

10.

ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост“                           

18.02.2022 г.

(петък)

11.00 ч.

онлайн

11.

ПК „Спорт и младежки дейности”

 

15.02.2022 г.

(вторник)

14.30 ч.

онлайн

12.

ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество,  европейски програми и проекти”        

17.02.2022 г.

(четвъртък)

14.00 ч.

онлайн

Нагоре