Временна комисия ще изработи техническо задание за проектиране на „Нов облик на градски център с обществени функции и пешеходни пространства“

Общинският съвет одобри предложението на Община град Добрич за създаване на временна комисия за изработване на техническо задание за проектиране на „Нов облик на градски център с обществени функции и пешеходни пространства“. Председател на временната комисия е инж. Пенчо Керванов – зам. – кмет „Устройство на територията“ и членове:

 1. Арх. Боряна Станчева – Главен архитект на Община град Добрич
 2. Арх. Камен Жейнов – Главен експерт в Дирекция УТСК
 3. Ландш. Архитект – Христо Даскалов
 4. Зорница Георгиева – Директор Дирекция ОС
 5. Иво Пенчев – ГЕРБ – СДС
 6. Петър Петров – ДБГ – НДСВ – ССД – ГН
 7. Арх. Емилия Добрева – БСП за България
 8. Милко Пенчев – НФСБ, АБВ, ЗС „Александър Стамболийски“, ЗНС
 9. Арх. Нежля Амди Ганева – ДПС
 10. Станислав Илиев – ВМРО
 11. Представител на Камарата на архитектите
 12. Представител на Съюза на архитектите
 13. Представител на Камарата на инженерите и инвестиционно проектиране
 14. Представител на Съюза на българските художници
 15. Представител на „Ателия 13“
 16. Янко Бонев – скулптор, автор на дизайна на площад ‚Демокрация“
 17. Представител на Дирекция „Хуманитарни дейности“
 18. Представител на Дирекция „Хуманитарни дейности

Задачата на временната комисия е изработване на  техническо задание за проектиране на „Нов облик на градски център с обществени функции и пешеходни пространства“. Комисията трябва да заседава до 60 дни от влизане в сила на решението на Общински съвет, с не по – малко от 6 заседания. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.      

Нагоре