Съобщение до родителите на деца от детски ясли и градини

Съобщение до родителите на деца от детски ясли и градини, снимка 1

Уважаеми родители,

Приемът за Новата учебна година 2021/2022 за Детски ясли и Детски градини ще стартира на 07 май, според графика на дейностите. Приетите деца ще имат възможност да постъпят в Детските ясли през месец септември, октомври или ноември, а в Детските градини през месец септември. За класиране през месец май в графа „месец за участие в класиране“ следва да се посочи месец май 2021. Информацията относно приема, ще бъде публикувана на сайта на Община град Добрич в модула „Прием в детските заведения“ - раздел „новини“, „свободни места“ и „график на дейностите“.

Нагоре