Покана за публично обсъждане на актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2020 г.

Покана за публично обсъждане на актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2020 г. , снимка 1

На основание чл.84, ал.6 и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на предложение за актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2020 г. Предвид епидемичната обстановка обсъждането няма да се проведе присъствено.

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения за актуализация на бюджета на Общината за 2020 г. в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg , както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 23 ноември 2020 г.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи към проекта за актуализация на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

С материалите за публичното обсъждане можете да се запознаете тук.

Протокол от публично обсъждане на Актуализация на бюджета

           

Нагоре