Информация за родители, които се освобождават от една месечна такса за посещения на деца в детски ясли и градини

Община град Добрич  Ви  информира, че във връзка с параграф § 16 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, право на освобождаване на една месечна такса за първия пълен месец след извънредното положение за ползване на  Детска градина/ Детска ясла /месец  юни 2020 г./ имат родители/ настойници, поне един от които:

  • в периода на въведеното от Народното събрание на Република България извънредно положение, е с прекратено трудово правоотношение, безработен е и е регистриран в „Бюро по труда“;
  • е в неплатен отпуск над тридесет работни дни;

Освобождаването от таксата важи при условие, че същата не се финансира по друг ред.

Родителите/настойниците, отговарящи на условията за освобождаване от заплащане на месечната такса за м. юни, подават Заявление по образец и прилагат документи, удостоверяващи основанията за освобождаване от такса, в срок до 08.07.2020 г. включително в ЦУИ на Община град Добрич.

Заявлението по образец може да бъде изтеглено от тук или да бъде получено на място в ЦУИ.

 

Нагоре