Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион

Община град Добрич ще закупи нови контейнери и оборудване за специализиран камион , снимка 1

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ даде своето съгласие Община град Добрич да използва сумата от  262 440 лв. от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване по реда на Закона за обществените поръчки на нови 20 бр. седемкубикови контейнери, 10 бр. петкубикови контейнери за ТБО и 10 бр. петкубикови контейнери за зелени отпадъци. Ще бъдат закупени и едносекционно гребло и ремарке – платформа за нуждите на Общинското предприятие „Комуналстрой”. Решението е взето на проведеното Общо събрание на Сдружението на 28 май, в което членуват всички общини от областта и шуменската община Никола Козлево. То е прието единодушно от всички общини. 

 

 

Нагоре